روز ملی دماوند؛ روز دفاع از سرزمین

دنیای سبز تر - 13 تــیر 1397   06:35

اگر رشته‌کوه‌های ایران نبودند، سرزمین ما هم اقلیمی بیابانی بود مثل صحرای آفریقا، اما به برکت این کوه‌هاست که برف و یخچال و نهر و رود و چشمه و آب و آبادانی داریم. بزرگ خاندان این سلسله، دماوند است؛ تاج سر طبیعت ایران.
این کوه‌ها و آبخوان‌ها در سرزمینی خشک چقدر ارزش دارند؟ اصلاً می‌توان قیمتی برای آن‌ها تعیین کرد؟ برای دماوند چطور؟ بااین‌حال حرمت آن‌ها را نگه نداشته‌ایم و همه‌جا به آن‌ها تعرض کرده‌ایم؛ به بهانۀ توسعه و اشتغال و به نام حمایت از دام‌پروری یا زیر عنوان گسترش توریسم و ورزش کوهنوردی.
بیایید دست‌کم حرمت دماوند -این سمبل ایران‌زمین- را نگه داریم. به نام معدن‌کاوی پیکرش را زخمی نکنیم؛ چرای دام در دامنه‌اش نظام‌مند باشد؛ پوشش گیاهی و جانوری‌اش را حفظ کنیم؛ کوهنوردان هم با آداب کوهنوردی و مسئولانه صعود کنند.
دماوند را که حفاظت کنیم، بخش بزرگی از طبیعت ایران را از آسیب در امان نگه داشته‌ایم. روزملی دماوند؛ با این نگاه، روز دفاع از سرزمین ماست.
چه برازنده است نام‌گذاری 13 تیر به عنوان روز دماوند، چرا که این روز در فرهنگ ایران، جشن تیرگان (روز پیروزی ایزد باران‌ بر خشکسالی) است و نیز روز پرتاب تیر آرش کمانگیر که جانش را در تیر کرد تا مرز میهن را تعیین کند.


01