پنج خبر خوش در 70 سالگی سازمان بهداشت جهانی

دنیای سبز تر - 22 فروردین 1397   10:13
پنج خبر خوش در 70 سالگی سازمان بهداشت جهانی

1. کاهش ۵۰ درصدی مرگ و میر کودکان و مادران
2. افزایش ۷ سال بر متوسط طول عمر

3. کاهش مرگ و میر ناشی از ایدز

4. افزایش برخورداری از آب آشامیدنی سالم

5. واکسینه کردن میلیون‌ها انسان00