گرامی‌باد روز جهانی حيات‌وحش

وحشی‌گری با حيات وحش ممنوع!

دنیای سبز تر - 9 اسفند 1396   16:22
گرامی‌باد روز جهانی حيات‌وحش

وحشی‌گری با حيات وحش ممنوع!

اگر قرار بود به رفتار انسان‌ها با طبیعت نمره بدهند، بی‌شک کارنامۀ خوبی نداشتیم. ما به طبیعت یعنی به زمین، هوا، آب، گیاهان و جانوران، بسیار ستم کرده‌ایم. البته با این‌کارها زیستگاه خود را نیز به ویرانی کشانده‌ایم. یکی از مدارک آشکار بدرفتاری انسان با طبیعت، سرنوشت بسیاری از جانوران است. همان‌ها که ما از آن‌ها می‌ترسیم و نامشان را «حیوان وحشی» گذاشته‌ایم.

 
پایگاه خبری جهان سبز؛ مرتضی تفرشی-اما خوب است چند دقیقه‌ای کلاه خود را قاضی کنیم یعنی با خودمان فکر کنیم ببینیم کدام حیوان درندۀ وحشی، زندگی انسان‌ها را تهدید کرده است؟ بزرگ‌ترین حیوانات (مثل فیل) و قوی‌ترین آن‌ها (مثل شیر و ببر و پلنگ) و پوست‌کلفت‌ترین آن‌ها (مثل کرگدن) را در نظر بگیرید. چند بار آن‌ها به انسان‌ها حمله کرده‌اند؟ یا زندگی مردم کدام روستای جنگلی و کوهستانی را به خطر انداخته‌اند؟
اما درعوض بعضی انسان‌ها با وارد شدن به زیستگاه آن‌ها و شکار طعمه‌هایی که باید آن‌ها می‌خوردند، به آن‌ها گرسنگی داده‌اند؛ با تفنگ به آن‌ها شلیک کرده‌اند؛ فیل را به خاطر عاج و پلنگ را به خاطر پوستش کشته‌اند. درنتیجه نسل این حیوانات قدرتمند رو به انقراض رفته است.
آیا رفتار حیوان‌ها وحشیانه است یا انسان‌ها؟ وقت آن است که این وحشی‌گری‌ها پایان یابد.
بی‌سبب نیست که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2013 روز سوم مارس (12 اسفند) را «روز جهانی حیات‌وحش» نامگذاری کرد. این سازمان برای یادآوری اهمیت فاجعه‌هایی که بر سر حیات‌وحش آمده است، روز جهانی حیات‌وحش امسال را به نام گربه‌های بزرگ نامگذاری کرده است.
می‌دانید جمعیت ببرها در 100 سال گذشته 95 درصد و جمعیت شیرهای افریقایی در 20 سال گذشته 40 درصد کاهش یافته‌اند؟ این آمار را وب‌سایت رسمی حیات‌وحش (وابسته به سازمان ملل متحد) اعلام کرده است.
چیز کمی نیست. 40 درصد کاهش جمعیت شیرهای افریقایی فقط در 20 سال! آیا نسل‌کشی شبیه این در تاریخ پیدا می‌شود؟
در کشور ما نیز نمونه‌هایی از این دست وجود دارد: ما از شیر ایرانی تنها تصویری در کتاب‌ها داریم. نسل‌های آینده هم شاید در کتاب تاریخ حیات‌وحش ایران به دنبال تصویری از یوزپلنگ بگردند. این قصه، سرنوشت بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی سرزمین ماست.
ما به عنوان نسلی که از این فاجعه باخبر شده‌ایم و از نابودی حیات‌وحش ناخشنودیم، باید برای جبران اشتباه نسل‌های گذشته، کاری بکنیم. زندگی ما به پایداری حیات‌وحش وابسته است. حافظ محیط‌زیست و حیات‌وحش باشیم.
01
نویسنده: مرتضی تفرشی